Prema svom poreklu i termodinamičkim svojstvima, Ideal pellet je ekološki toplotni energent savremenog doba. Ubraja se u održive i obnovljive izvore energije, jer se isključivo proizvodi od drvnih ostataka bukve i jele. Kao takav, veoma je značajan za očuvanje životne sredine.

Ideal Pellet pakovanje

Ideal pellet se na tržištu nalazi upakovan u vrećama prepoznatljivog dizajna, neto mase 15kg. Osim u maloprodajnom pakovanju, pelet je dostupan i u rinfuzi za potrebe velikih toplotnih sistema. Zlatar šped doo poseduje sopstvena distributivna vozila kojima vrši isporuku kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona.

Za idealno grejanje izaberite Ideal Pellet