Preduzeće Zlatar šped doo iz Nove Varoši, bavi se proizvodnjom drvnog peleta po evropskim normama i standardima, prema savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

Za razliku od većine proizvođača peleta, koji za proizvodnju peleta, koriste drvni otpad, u Zlatar šped doo isključivo se koristi vrlo kvalitetna i čista sirovina. Za proizvodnju Ideal pelleta koristi se drvna oblovina i nusprozvodi iz primarne obrade drveta. Od 2007.godine Zlatar šped doo u svom vlasništvu poseduje pilanu, tako da se proces prerade i proizvodnje prate od samog odabira drveta u šumi.

Zahvaljujući savremenoj liniji za proizvodnju i visokokvalitetnoj sirovini, dobijen je Ideal pellet - proizvod visoke klase peleta - A1, koju dokazuje certifikat Jugoinspekt-a iz Beograda, kao i analize Ideal pelleta izvršene od strane kupaca.